dövləti

dövləti
ə. dövlətə məxsus, dövlətə aid

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dövlətlənmə — «Dövlətlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlət — 1. is. <ər.> Ölkənin hakim sinfinin, mövcud idarə üsulunu qorumaq və başqa siniflərin müqavimətini aradan qaldırmaq məqsədini daşıyan siyasi təşkilatı, habelə bu cür siyasi təşkilatı olan ölkənin özü. Dövlət hüdudları. Dövlət quruluşu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövləti — sif. <ər.> Dövlətə aid, dövlətə məxsus. Zeynal dövləti müəssisələrin birində orta bir vəzifə daşıyırdı. S. H.. // Dövlət üçün, dövlət nöqteyi nəzərindən əhəmiyyəti olan. Dövləti məsələ. // Dövlət tərəfindən görülən. Dövləti tədbirlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətmənd — sif. <ər. dövlət və fars. . . . mənd> köhn. Dövlətli, varlı, dövlət sahibi. Keçən həftə müsəlman qəzetlərində yazılmışdı ki, İrəvan şəhərində bir möhtərəm və dövlətmənd şəxs vəfat edib. C. M.. Dedi xatun ki: – Söylə ey fərzənd; Noldu kim,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətlənmək — f. Dövlət sahibi olmaq, dövlətli olmaq, zənginləşmək, varlanmaq. <Niyaz:> Kasıb dövlətlənəndə özünə xoşbəxt deyər. Ə. H.. Dünənki və bugünkü hərəkəti dövlətlənmək yolunda Allahqulunun heç nədən çəkinməyəcəyini sübut edirdi. Ə. Ə.. O saat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətpərəst — sif. <ər. dövlət və fars. . . . pərəst> Dövlət sevən, varlanmağa can atan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlət — ə. 1) var, sərvət; 2) m. səadət, xoşbəxtlik. Dövləti bidar parlaq gələcək; iqbal ə. ölkənin hakimiyyəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dövlətmənd — ə. və f. dövlətli, varlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Dövlətalıbəyli —   Municipality   …   Wikipedia

  • dövlətləndirmə — «Dövlətləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”